ĐT- Zalo Lương y Nguyễn Văn Minh: 0913503552 . Cố định: 02862951367 

 

Nghe trực tiếp những người được lương y Minh chữa khỏi thoát vị đĩa đệm