Thầy thuốc có kinh nghiệm trên 20 năm, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền.

 

Kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm

https://www.youtube.com/embed/qSgsr1hAjtA