Thầy thuốc có kinh nghiệm trên 20 năm, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền.

 

Nghe trực tiếp những người được lương y Minh chữa khỏi thoát vị đĩa đệm

https://www.youtube.com/embed/qSgsr1hAjtA